Medisch programma

Het medisch team bestaat uit uit 9 Indiase verpleegkundigen, en er is intensieve samenwerking met lokale artsen en klinieken. Een van de bestuursleden van RRDF, de Nederlandse kinderarts Geriska Poortman, bezoekt het project in principe elk jaar. Naast directe medische hulpverlening aan met name chronisch zieke kinderen geeft zij medisch onderwijs en training aan de verpleegkundigen en evalueert zij het medisch programma. Samenwerking met lokale artsen is essentieel. Ook wanneer zij niet in India is, blijft zij op de hoogte van de diverse patiëntendossiers en is ze bereikbaar voor medisch advies.

Lijfrente schenking

Stichting RRDF is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar

Doelen

 1. Vaccinaties voor alle kinderen
 2. Preventieve zorg en eerste hulp door de verpleegkundige in de slum
 3. Vitamines voor alle kinderen tot 12 jaar
 4. Zorg voor chronisch zieke of gehandicapte kinderen.

Wat is de stand?

Medische zorg in de slums

 1. Preventieve zorg: er worden lessen gegeven aan volwassenen en kinderen over onderwerpen als hygiëne, voeding, HIV/AIDS, tuberculose, tandzorg, gevaren van alcohol- en drugsmisbruik.

 2. Behandeling van aandoeningen: hiervoor worden de kinderen door de slum verpleegkundige verwezen naar een lokale arts/ kliniek.

 3. Eerste hulp: dit gebeurt door de verpleegkundigen.

 4. Vaccinaties: er is een overheidsprogramma dat er voor zorgt dat alle kinderen worden gevaccineerd tegen tuberculose, difterie, tetanus, kinkhoest, polio en hepatitis B. RRDF vaccineert de slumkinderen daarnaast ook nog tegen tyfus, bof, mazelen en rode hond.

 5. Vitamines: alle kinderen tot 12 jaar krijgen extra vitamines en ijzer tijdens het maaltijdprogramma.

 6. Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding: de jonge kinderen worden regelmatig gewogen, en de bovenarmomtrek wordt gemeten om ondervoeding vroegtijdig op te sporen.

 7. Medische zorg voor chronisch zieke of gehandicapte kinderen.

 8. Speciale zorg voor de (grote) groep hartpatientjes in de slums. Zij worden behandeld door een kindercardioloog in de grote stad.

 9. Zorg voor kinderen en volwassenen met HIV, tuberculose of lepra.

 10. Moeder-kind zorg tijdens en na de zwangerschap en bevalling.

Online donatie

U kunt direct online doneren via iDEAL.
Vul onderstaande gegevens in.

Donateursinformatie

Medisch fonds

Betaalinformatie

iDEAL

Fotogalerie

Helpt u een kind aan een dagelijkse warme maaltijd?

Voor slechts €9,50 per maand krijgt een kind niet alleen elke dag een voedingsrijke maaltijd, maar ook onderwijs en medische zorg.