Ontwikkeling van dorpen op Indiase eilanden

Sinds 2008 en via diverse donoren heeft RRDF via haar partner ASSIST de integrale ontwikkeling van 4 dorpen in de delta van de Krishna rivier ondersteund.

De eilanden

  1. Elachetladibba (2008-2015)
  2. Nachugunta (2015-heden)
  3. Brahmaiah (2016-heden)
  4. Gollamanda (2017-heden)

Wat is de stand?

Elachetladibba Eiland project

RRDF heeft in Januari 2008, met steun van haar donor stichting Altweert en via haar uitvoeringspartner ASSIST (een Indiase NGO aktief in de staat Andhra Pradesh en dan met name in de districten Guntur en Krishna) een volledig integraal project gestart in een dorp genaamd ElaChetlaDibba gelegen op een eiland in de monding van de Krishna rivier vlak bij de golf van Bengalen.

Het betreft een dorp met ruim 1300 inwoners verdeeld over 362 families waarvan ruim 450 kinderen/jeugd.

Huisvesting

Men heeft bijna alleen maar huizen van modder en takken afgedekt met palmbladeren. In het integrale plan voor dit dorp worden door de bewoners zelf in totaal 358 stenen huizen gebouwd in nauwe samenwerking en met hulp en onder toezicht van/met de overheid en ASSIST. Deze aktiviteit heeft een enorm enthousiasme teweeg gebracht bij de bevolking en de diverse families helpen elkaar bij het bouwen van de huizen. Een extra complicerende en kostenverhogende factor is dat al het bouwmateriaal over het water moet worden aangevoerd in redelijk kleine bootjes.

Infrastructuur

Vanwege het feit dat het water van de rivier het eiland langzaam uitholt was het nodig om de keerwal/loswal te verstevigen omdat anders de toegang tot het eiland in gevaar zou komen. Omdat er op het eiland alleen maar (modder)wegen zijn worden er voor een betere logistiek en hygiene (ook weer in samenwerking met de overheid) betonnen straten met drainage aangelegd.

Verder wordt bij elk huis een zogename soak-pit (een kuil gevuld met stenen en een stenen plateau) gemaakt zodat er gewassen kan worden en het water direct weg kan zakken zonder dat er rond het huis een modderpoel ontstaat.

De bestaande drinkwater voorziening was van een dermate slechte kwaliteit (zowel qua aanvoerbetrouwbaarheid als qua waterkwaliteit) dat gekozen is voor het opzetten van een ‘desalination plant’ die het brakke rivierwater ontzilt en zuivert. De benodigde grond is geschonken door een van de dorpsbewoners.

Gezondheid

Ondanks het harde leven op het eiland zijn de meeste mensen toch behoorlijk gezond. Tijdens het medical camp dat 2 maal gehouden is zijn wel een 20-tal mensen ontdekt met acute of chronische problemen (varierend van hartfalen, kanker tot diabetes). Inmiddels is er een ‘medical healt post’ ingericht met een eigen apotheekje zodat mensen voor kleine problemen direct geholpen kunnen worden door de in het dorp wonende ‘health worker’.

Onderwijs

De kleuterschool verkeerde in een staat van verval en de lagere school werd maar af en toe bemand (de leraar kwam vaak niet opdagen). Door het verbeteren van het gebouw van de kleuterschool en de lagere school (o.a. toiletten) en het motiveren van de leraar (en de inspecteur) is er nu weer sprake van regulier onderwijs. De kinderen hebben allemaal schoolspullen ontvangen (schooltassen, pennen, potloden ,schriften) en zijn vol enthousiasme bezig.

D.m.v. een zogenaamde transitional educational centre is in een periode van 1.5 jaar een 23-tal kinderen, die eigenlijk nooit naar school gingen, weer klaargestoomd om naar de reguliere school te gaan en is er nu sprake van 100% schooldeelname.

Voor een 40-tal oudere kinderen zijn er programma’s gestart om hen te supporten om naar vervolgonderwijs op het vasteland te gaan alsmede voor het volgen van vakonderwijs.

Ten bate van meer bewustzijn op diverse vlakken is, middels een culturele groep, voor de gehele gemeenschap een serie onderwerpen behandeld zoals: persoonlijke en dorpshygiene, vitamines, lenen en terugbetalen, leiderschap, kindhuwelijken, aids problematiek, etc,etc.

Economische situatie

De meesten van hen zijn momenteel zelfstandig visser en landarbeider (m.n. op het vasteland) van beroep echter in het recente verleden waren velen van hen Aqua-cultuur-boer (garnalen kwekers). Door het jarenlange kweken van garnalen met brak rivierwater ontstond er een flinke verzilting van de grond en de ‘genadeslag’ kwam met de Tsunami van december 2004. Na de Tsunami kon men de kwekerij niet meer op gang krijgen (ziektes bij de garnalen) en bleek de grond ook niet meer geschikt voor landbouw vanwege de verzilting.

Het 1e project wat RRDF in 2007 via ASSIST liet uitvoeren was het keren van de grond op een diepte van zo’n 70-80 cm (reclamation zoals het in India noemen) om het weer bruikbaar te maken voor landbouw.

Het volgende probleem wat zich voordeed was het gebrek aan irrigatie water. Omdat de Krishna rivier stroomopwaarts wordt afgetakt d.m.v. kanalen is het meeste water verdwenen voordat de rivier de zee bereikt met als gevolg een diep landinwaarts getrokken zouttong waardoor irrigatie vanuit de rivier geen optie is. De enige manier om aan irrigatie water te komen is om het water van de eerder genoemde kanalen op het vasteland naar het eiland te pompen met een pijpleiding. Omdat het eiland aan het eind van het kanalen stelsel ligt krijgen de bewoners pas als laatste water toebedeeld. Het gevolg is dat hun oogst ver na het regenseizoen ligt.

Belangrijk onderdeel voor het economisch welslagen van dit project is het verbeteren van de water inname en opslagcapaciteit op het eiland zodat men in het regenseizoen (als de rivier zo vol water is dat de zouttong verdrongen is) veel zoet water kan innemen in een soort wateropslag ‘tank’ (een soort ondergelopen polder).

Behalve hierboven genoemde landbouwprogramma’s is er ook een spaar en leenvereniging gestart waarvan elke familie lid is geworden. Bij deze vereniging (een soort dorpsbank) kunnen leningen verkregen worden om een impuls te geven aan de inkomenssituatie (een net voor een visser, werkkapitaal voor een handelaar, zaden/kunstmest voor een boer, melkkoeien, etc).

Welzijn

Naast alle genoemde maatregelen is er ook aandacht voor het verbeteren van de saamhorigheid en het zorgen voor elkaar. Middels diverse sociale programma’s wordt de gemeenschapszin gestimuleerd.

Online donatie

U kunt direct online doneren via iDEAL.
Vul onderstaande gegevens in.

Donateursinformatie

Eilandenproject

Betaalinformatie

iDEAL

Helpt u een kind aan een dagelijkse warme maaltijd?

Voor slechts €9,50 per maand krijgt een kind niet alleen elke dag een voedingsrijke maaltijd, maar ook onderwijs en medische zorg.