Disclaimer & Privacy

Privacy Statement Stichting RRDF
Stichting RRDF
Bloemenstraat 12
2981 BE Ridderkerk

E-mail adres: info@rrdf.nl
Webadres: www.rrdf.nl
KvK nummer: 24314741


Omschrijving activiteiten
Stichting RRDF is een (ANBI) goede doelen stichting die via een integrale aanpak de armoede wil bestrijden voor de allerarmste bevolkingsgroep in zuidoost India. De website is toegankelijk voor iedereen. Wij streven er naar om alle relevante informatie op de site te plaatsen. Wij bieden ook gemakkelijke betalingsmogelijkheden zoals I-deal voor donaties en giften.


Inleiding
Stichting RRDF is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van groot belang is voor de uitvoering van haar missie. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting RRDF houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.


Inhoud
De door Stichting RRDF verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.


Verwerking van persoonsgegevens
Stichting RRDF legt gegevens over u vast, in het kader van onze missie. Indien u geen informatie wilt ontvangen, dan kunt u uw gegevens laten blokkeren of uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken door een briefje te sturen naar Stichting RRDF, Postbus 4026, 2980 GA Ridderkerk. Of een mail naar info@rrdf.nl


Clickgedrag
Op de website van Stichting RRDF worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Stichting RRDF haar berichtgeving aan u verder optimaliseren.


RRDF en andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Stichting RRDF geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties.

Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.


Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Stichting RRDF, dan kunt u deze schriftelijk stellen aan:

Stichting RRDF (ter attentie van het bestuur), Bloemenstraat 12, 2981 BE Ridderkerk of per e-mail aan info@rrdf.nl.


Wijzigingen
Stichting RRDF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleert u daarom regelmatig het privacy statement van Stichting RRDF.


Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting RRDF kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Stichting RRDF en de (eventuele) overige partijen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.


Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Stichting RRDF betreffende het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.