Lijfrente schenking

Stichting RRDF is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar. U gaat (bij wijze van schenking) een verplichting aan om gedurende minimaal vijf jaar een vast bedrag als periodieke uitkering aan de Stichting RRDF te betalen. De jaarlijkse termijnen zijn zonder drempel of maximum, volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

De voorwaarden voor een lijfrente-schenking aan de Stichting RRDF

Voor een lijfrente-schenking moet een akte worden opgemaakt. De verplichting geldt voor een periode van minimaal vijf kalenderjaren.
Het jaarbedrag moet ieder jaar ineens of in gelijkmatige termijnen van een vast bedrag worden overgemaakt.

U kunt ook een betalingsvolmacht afgeven, dan zorgen wij voor de incasso.

De documenten moeten in tweevoud worden opgemaakt. U krijgt een door ons getekend exemplaar retour. 

Downloads

Download hier de documenten van de Belastingdienst:
  1. Betalingsvolmacht periodieke gift in geld
  2. Overeenkomst periodieke gift in geld

De documenten kunt u sturen aan:
Stichting RRDF, Bloemenstraat 12, 2981 BE Ridderkerk.

Nadere informatie:
Te vinden op de website van de Belastingdienst.

Helpt u een kind aan een dagelijkse warme maaltijd?

Voor slechts €9,50 per maand krijgt een kind niet alleen elke dag een voedingsrijke maaltijd, maar ook onderwijs en medische zorg.