Hoe we werken: The Big-Five Interventions

Bij de uitvoer van projecten hanteren de aangesloten organisaties de methodiek van End-Of-Poverty. Dit is een integrale aanpak waarbij de armoede op meerdere fronten tegelijk wordt aangepakt om een gemeenschap op een hoger niveau op de ontwikkelingsladder te tillen. De methodiek kent vijf interventie-niveaus, die nauw met elkaar verbonden zijn.

Infrastructuur

Basale infrastructuur zoals voldoende mogelijkheden voor transport en communicatie zijn nodig om al deze doelen te kunnen bereiken.

Gezondheid

Gezondheid kan alleen worden bereikt en behouden wanneer aan diverse voorwaarden wordt voldaan: gezond drinkwater, sanitaire voorzieningen, hygiëne, voedzame maaltijden, medische zorg en veilige huisvesting.

Kennis en vaardigheden

Kennis en vaardigheden worden bereikt via diverse vormen van theoretisch en praktisch onderwijs. Ook hier is gezondheid essentieel om de opleiding in goed tempo af te ronden.

Eigen inkomen

Eigen inkomen is het moeilijkst te bereiken. De belangrijkste voorwaarden daartoe zijn gezondheid, kennis en vaardigheden. Een reguliere dienstbetrekking is de meest gebruikelijke inkomstenbron.

Wanneer onvoldoende arbeidsplaatsen beschikbaar zijn, kunnen initiatieven worden genomen zoals microkredieten. Voor deze en andere werkgenererende interventies zijn lokale kennis en inzichten onontbeerlijk.

Welzijn

Welzijn kan alleen worden bereikt wanneer aan twee essentiële voorwaarden – gezondheid en inkomen – is voldaan. Wanneer er inkomen is, kunnen andere zaken die voor het welzijn van belang zijn, worden betaald: goede huisvesting, vervoersmiddelen, elektriciteit, communicatiemiddelen en de mogelijkheid om een lening aan te gaan.

Helpt u een kind aan een dagelijkse warme maaltijd?

Voor slechts €9,50 per maand krijgt een kind niet alleen elke dag een voedingsrijke maaltijd, maar ook onderwijs en medische zorg.